Održana naučna tribina prof.Yohanan Friedmanna: ,,Značenje tolerancije u islamskoj tradiciji“

Prof. Yohanan Friedmann, Institut za azijske i afričke studije Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu:,, Značenje tolerancije u islamskoj tradiciji“.

 Na samom početku prisutnima je predavača predstavio akademik Ljubiša Stanković, potpredsjednik CANU.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En