Održana naučna tribina prof. dr Siniše Jelušića: ,,A. I. Solženicin – pogled iz XXI vijeka“

Prof. dr Siniša Jelušić danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,A. I. Solženicin – pogled iz XXI vijeka“.

Predavača je predstavio akademik Niko Martinović, sekretar Odjeljenja humanističkih nauka.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En