Održana naučna tribina prof. dr Šćepana S. Miljanića: ,,Postfosilna energetika - moguća globalna rješenja za budućnost“

Prof. dr Šćepan S. Miljanić, sa Univerziteta u Beogradu, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Postfosilna energetika – moguća globalna rješenja za budućnost “.

Najprije je predavača predstavio akademik Milojica Jaćimović, sekretar Odjeljenja prirodnih nauka.

Imajući u vidu  činjenicu da će rezerve fosilnih goriva (uglja, nafte i prirodnog gasa) biti iscrpljene u narednih stotinak godina, a uzimajući u obzir tehnološke mogućnosti doba koje dolazi, uz obavezno razmatranje ekoloških aspekata, osnovni cilj ovog predavanja je upravo razmatranje potencijala za razvoj energetike u budućnosti na globalnom nivou, kazao je prof. dr Miljanić.

Energija je jedan od uslova života ljudi, a njeno obezbjeđivanje stalni zadatak čovječanstva.

S tim u vezi dat je pregled sadašnjih potreba čovječanstva za energijom, koje se dominantno (oko 80%) zadovoljavaju iz fosilnih goriva, kroz procjene izdašnosti pojedinih fosilnih goriva, kao i projekcija rasta potrošnje u narednih sto do dvije stotine godina. Takođe, navedeni su udjeli  koje će imati pojedine vrste energije u (bližoj) budućnosti: (i) obnovljivi izvori će  dostići  30 do 40%, (ii) nuklearni oko 25%,  s tim što nuklearni podrazumijevaju dobijanje energije ne samo na račun fisije, što se koristi već više decenija, nego iz tzv. termonuklearne fuzije, a takvi reaktori su tek u povoju.

Kao jedan od ključnih koncepata energetske budućnosti, naveden je koncept vodonične energije, odnosno vodonične ekonomije, polazeći od toga da će vodonik, zbog svoje ekološke prihvatljivosti i energetskih svojstava biti glavni medijum u budućnosti. Pomenuti koncept dobija na značaju kroz tzv. nuklearno- vodoničnu inicijativu, koja se već sada razmatra kao jedna od globalnih ideja u energetici, a podrazumijeva prilagođavanje nuklearnih tehnologija proizvodnji vodonika, istakao je prof. Miljanić.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En