Održana naučna tribina prof. dr Ranka Raičevića: “Život i djelo akademika Vladimira Vojvodića“

Prof. dr Ranko Raičević sa Vojnomedicinske akademije Beograd danas je, na naučnoj tribini CANU, održao predavanje na temu: ,, Život i djelo akademika Vladimira Vojvodića”. Predavača je predstavio prof. dr Goran Nikolić, član Akademije i predsjednik Odbora za medicinska istraživanja CANU.

Prof. dr Ranko Raičević  je  na početku istakao da je akademik Vladimir Vojvodić bio ogledalo zavičaja i vojne medicine, stručnjak par excellence  u mnogim oblastima.

Vladimir Vojvodić je rođen 1930. godine u selu Građani kod Cetinja. Osnovnu školu završio je u Peći, gimnaziju na Cetinju 1948, a Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu  kao vojni stipendista 1956,  sa najvećom pohvalom. Specijalista toksikologije postao je 1959, a doktorirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Beogradu 1966. Potom je prošao put predavača u svim zvanjima do redovnog profesora  1975. godine. Usavršavao se u Londonu, gdje je uz koleginicu iz Izraela bio jedini stranac na usavršavanju.

Na mjesto načelnika VMA postavljen je 1982. godine  i tu dužnost obavljao je  do 1988. godine.

Bio je član brojnih međunarodnih asocijacija, predsjednik Udruženja toksikologa Jugoslavije, ekspert  Svjetske zdravstvene organizacije, član pregovaračkog tima u Ženevi u mirovnim pregovorima za bivšu SFRJ.

Kruna karijere je bila 1993. godina, kada je izabran za člana  CANU i za predsjednika Odbora za medicinska istraživanja.

Treba istaći da je nerazdvojni dio fizičkog i  duhovnog života akademika Vojvodića bila porodica, supruga Jovanka, kćerka Ljubica i sin Danilo, zaključio je  prof. dr Raičević.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En