Održana naučna tribina prof. dr Miodraga Šuvakovića: ,,Funkcija i kontrafunkcija: socijalistički modernizam“

Prof. dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum u Beogradu, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Funkcija i kontrafunkcija: socijalistički modernizam“.

Najprije je  predavača predstavio prof. dr  Aleksandar Čilikov, vanredni član  CANU.

Prof. dr Šuvaković je predavanje počeo jednom poznatom pričom o umjetnosti:

,,Umjetnost je najnepotrebnija stvar na svijetu, međutim, kada dođete u neki grad ili mjesto i na pitanje da li ovdje ima umjetnika, dobijete odričan odgovor – znači da ste došli u pakao.”

Umjetnost je jedan od najvažnijih simptoma jednog društva, istakao je prof. dr Šuvaković.

U predavanju ,,Funkcija i kontrafunkcija: socijalistički modernizam” izložena je teorijska rasprava preobražaja estetičkih teorija i umjetničkih praksi.

Teorijska rasprava počinje od realizma preko socijalističkog realizma do socijalističkog modernizma, neoavangardi i postsocijalizma.

Prof. dr Šuvaković ukazao je na estetske i teorijske pretpostavke Đerđa Lukača, Borisa Grojsa, Stefana Moravskog, Oto Bihalji Merina, Tomaža Brejca i Ješe Denegrija.

Takođe, analizirao je status i ulogu umjetnosti u socijalističkoj Jugoslaviji, ukazujući na posebnu razliku između socijalističkog realizma, socijalističkog modernizma i neoavangarde.

Osim toga, ukazao je na razliku u kulturalnoj politici između zapadne, istočne i jugoslovenske umjetnosti tumačeći djela Bože Ilića, Petra Lubarde, Aleksandra Petrovića, Gabrijela Strupice i dugih.

Socijalistički modernizam je zapravo institucionalni koncept umjetnosti socijalističke Jugoslavije između Istoka i Zapada. Ovo se najbolje ogleda kroz djela čuvenog slikara Petra Lubarde, istakao je prof. dr Šuvaković.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En