Održana naučna tribina prof. dr Miodraga Perovića: “330 godina Njutnovih Principia”

Danas je, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, prof. dr Miodrag Perović, doktor matematičkih nauka, profesor univerziteta i publicista, održao predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu: “330 godina Njutnovih Principia”. O prof. dr Miodragu Peroviću govorio je akademik Milojica Jaćimović, sekretar Odjeljenja prirodnih nauka.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En