Održana naučna tribina prof. dr Kornelija Kvasa: ,,Realizam u svjetskoj književnosti“

Prof. dr Kornelije Kvas, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Realizam u svjetskoj književnosti“.

Na samom početku prisutnima je predavača predstavio akademik Đorđe Borozan, potpredsjednik CANU.

U istoriji zapadne filozofske i književnoteorijske misli moramo razlikovati dva toka mišljenja o prirodi umjetničke mimeze, samim tim, posredno o značenju umjetničkog realizma, na početku je rekao prof. dr Kvas.

Ta dva toka su mišljenja koja potiču od Platona i Aristotela.

Platon: ,,Umjetnost kopira stvarnost koja je izvan umjetničkog djela”.

Aristotel: ,,Djelo je autonomno u odnosu na stvarnost i ono suštinski podražava ili simulira način na koji ljudi određenog društva i vremena razumiju svijet, bića, stvari i događaje u njemu”.

Na temelju antičkog, mimetičkog razumijevanja književnih i umjetničkih djela, istražuje se realistički postupak u literarnoj tradiciji Evrope. Iznosi se ideja o realističkom paktu, utemeljenom na sporazumu između pisca i čitaoca, po kome se u djelu predstavlja i saznaje neki vid prirodne, društvene i psihološke stvarnosti. Dva osnovna značenja realizma (realizam kao književnostilska formacija i realizam kao književni postupak) određena su tekstualnim karakteristikama sličnosti, univerzalnosti, ekonomičnosti i inventivnosti. Naročit značaj poklanja se tekstualnoj osobini inventivnosti i unošenju nerealističkih elemenata (fantastike, groteske) u djelima Dikensa, Hotorna, Gogolja, Tolstoja i Dostojevskog. Na taj način pokazuje se da realistički postupak nije ograničen objektivnim prikazivanjem prirodne, društvene i psihološke stvarnosti, već se širi na oblasti simbolizacije stvarnosti, zaključio je prof. dr Kvas.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En