Održana naučna tribina prof. dr Dragana Delića: ,,Značaj infektivnih bolesti u 21. vijeku - tekuće zablude i moguće istine“

Prof. dr Dragan Delić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univeziteta u Beogradu, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Značaj infektivnih bolesti u 21. vijeku – tekuće zablude i moguće istine“.

Najprije je prisutnima  predavača predstavio prof. dr  Goran Nikolić, član Akademije i predsjednik Odbora za medicinska istraživanja CANU.

U svim vremenima postoje infekcije kojih nijesmo svjesni. Uzrok smrtnosti 26% populacije na planeti su infektivne bolesti, istakao je na početku prof. dr Delić.

U 21. vijeku, i pored značajnog napretka u oblasti prevencije, dijagnostike i liječenja akutnih i hroničnih infektivnih bolesti, suočavamo se sa brojnim i višeznačajnim problemima (epidemiološki, klinički, ekonomski, socijalni, etički itd.) koje svakodnevno donose mikroorganizmi.

Osim toga, trenutnu krhku ,,ravnotežu” koja postoji između nas i mikroorganizama mogu da poremete neke naše (ne)aktivnosti: nekritička i široka upotreba antimikrobnih ljekova, klimatske promjene zbog naših aktivnosti, neefikasan zdravstveni sistem, nesprovođenje imunizacije i opštih preventivnih mjera itd.

Zbog toga mudrost,  znanje i iskustvo nalažu veliku opreznost, kao i dobru organizaciju zdravstvenog sistema, efikasne preventivne mjere (npr. zavidna lična i kolektivna higijena, adekvatna priprema i čuvanje hrane, fizičke aktivnosti, vakcinacija, edukacija stanovništva itd.), sofisticiranu dijagnostiku i dostupnu savremenu antimikrobnu terapiju.

Dosljedno sprovođenje ovih, a i nekih drugih mjera, umnogome bi ublažilo značaj infektivnih bolesti u humanoj medicini 21. Vijeka, zaključio je prof. dr Delić.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En