Održana naučna tribina prof. dr Đorđija Šaranovića: ,,Novi vijek u kliničkoj primjeni magnetne rezonance: šta su donijeli aparati jačine 3 tesla?“

Prof. dr Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup, Beograd, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Novi vijek u kliničkoj primjeni magnetne rezonance: šta su donijeli aparati jačine 3 tesla?”

Na samom početku prisutnima je predavača predstavio akademik Goran Nikolić,  predsjednik Odbora za medicinu CANU.

 

 Prvu MR sliku  napravio je Paul Lauterbur 1973. godine, a prvi naučni rad o MR u kliničkoj medicini  pojavio  se u časopisu Radiology 1980. Od tada napredak u naučnoistraživačkom smislu i kliničkoj primjeni MR je usko i paralelno povezan sa napretkom u razvoju MR tehnologije. Ova vrsta napretka se može ugrubo podijeliti na razvoj hardware-a (magneti, gradijenti, RF zavojnice, RF transmiteri i prijemnici, RF kompatibilni biopsijski uređaji) i na razvoj imaging tehnika (razvoj sekvenci: pulsne, paralelni imaging, ultrafast itd.). Kvalitet slike se dramatično povećao sa uvođenjem superprovodnih magneta velikih jačina, digitalnih RF sistema i phased-array koilova (zavojnica). Istovremeni napredak u razvoju pulsnih sekvenci i tehnikama rekonstrukcije slike  doveo je do značajnog ubrzanja vremena snimanja i mogućnosti snimanja procesa koji u tijelu traju kratko (pojedine funkcije tkiva).

Od 1985. godine superprovodni 1,5T MR je standard u svakodnevnoj kliničkoj praksi i zamijenio je dotadašnje aparate sa niskim jačinama magnetnog polja ispod 1T. Ipak, sa porastom broja i vrsta pregleda na magnetnoj rezonanci, naročito mozga i ostalih perifernih neurogenih struktura, porastao je i interes za dobijanjem ne samo morfoloških već i funkcionalnih informacija o stanju nervnog tkiva. Za tu namjenu se morao povećati SNR odnos, sa jedne strane, i povećati aktivacija i prikupljanje signala s druge strane. To je bilo moguće samo povećanjem jačine spoljašnjeg magnetnog polja sa 1,5 na 3T, što se i dogodilo 1998. godine. Od tada se razvijaju napredne MR tehnike snimanja koje su krajem prve decenije XXI vijeka dovele do toga da u kliničkoj primjeni standard postane 3T MR.

Prof. dr Šaranović  je tokom predavanja  detaljno opisao tehničke inovacije i napredne tehnike snimanja u korelaciji sa kliničkom primjenom najsavremenijih 3T MR aparata i na samom kraju dao perspektive uvođenja još jačih aparata kao što su 4 i 7T.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En