Održana naučna tribina prof. dr Daniela Denegrija

Prof. dr Daniel Denegri iz Evropskog centra za nuklearna istraživanja (CERN), jedan od vodećih hrvatskih fizičara i poznati naučnik u oblasti fizike elementarnih čestica, održao je predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu: “OD W, Z OTKRIĆA DO OTKRIĆA HIGGS-ove ČESTICE – ŠTA JE SLJEDEĆE?”. O predavaču je govorio akademik Milojica Jaćimović, sekretar Odjeljenja prirodnih nauka CANU.

Tribina je održana u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, 10. oktobra 2017. godine.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En