Održana naučna tribina prof. dr Anete Bošković: ,,Arterijska hipertenzija - tihi ubica XXI vijeka“

Prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, danas je na naučnoj tribini u CANU održala predavanje na temu: ,,Arterijska hipertenzija – tihi ubica XXI vijeka“.

 

Na samom početku prisutnima je  predavača predstavio akademik Goran Nikolić, predsjednik Odbora za medicinu CANU.

          Arterijska hipertenzija predstavlja stanje povišenog krvnog pritiska, odnosno sistolni krvni pritisak ≥140 mmHg i/ili dijastolni krvni pritisak ≥90 mmHg u ponovljenim mjerenjima. To je najmasovnija nezarazna epidemija današnjice, istakla je na početku prof. dr Aneta Bošković.

          Prosječni životni vijek se produžava, a prevalenca hipertenzije raste sa porastom životne dobi, tako da se procjenjuje da negdje oko 30–45% populacije ima arterijsku hipertenziju. Iako neposredni mortalitet od ovog oboljenja nije visok, značajan je faktor rizika za kardiovaskularna oboljenja, naročito za koronarnu bolest i cerebrovaskularnu bolest, dva oboljenja od kojih se i dalje najčešće umire u svijetu. Među faktorima rizika, ona je najčešće prisutna kod preminulih zbog bilo kojeg uzroka. Arterijska hipertenzija je tiha, podmukla bolest. Dijagnoza se lako postavlja, ali bolest je dugo asimptomatska, dok se ne razviju oštećenja ciljnih organa, pa često bude neprepoznata.

U Crnoj Gori, prema istraživanju Instituta za javno zdravlje iz 2006. godine, 42% stanovništva ima hipertenziju u svojoj populaciji.

Ono što cijelu medicinsku zajednicu zabrinjava je činjenica da, i pored jednostavne dijagnoze, jasnih preporuka za promjenu stila života, dostupne široke palete ljekova, adekvatna kontrola krvnog pritiska još uvijek se ne postiže kod velikog broja pacijenata.

Upravo objavljene Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za tretman arterijske hipertenzije, iz avgusta 2018. godine, ističu koncept fiksne kombinacije dva ili tri lijeka u jednoj tableti  kako bi se poboljšala komplijansa pacijenata, postigla bolja kontrola krvnog pritiska i smanjio dugoročni rizik za kardiovaskularni morbiditet i mortalitet, zaključila je prof. dr Bošković.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En