Održana naučna tribina dr Vladimira Maka: ,,Estetičko mišljenje i traganje za nacionalnim identitetom u arhitekturi“

Održana naučna tribina  dr Vladimira Maka: ,,Estetičko mišljenje i traganje za nacionalnim identitetom u arhitekturi“

 Dr Vladimir Mako, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Estetičko mišljenje i traganje  za nacionalnim identitetom u arhitekturi“.

Na samom početku prisutnima je  predavača predstavio  akademik Pavle Pejović, sekretar Odjeljenja umjetnosti CANU.

Cilj predavanja je bio da kroz tumačenje estetike kao instrumenta komuniciranja društvenih, kulturnih i političkih vrijednosti određenog vremena, usmjeri pažnju na pojedine istorijske primjere uobličavanja složene veze inicirane traganjem za arhitektonskim iskazom nacionalnog identiteta kao političkog i nerijetko ideološkog konstrukta. U ovako uslovljenim procesima, estetičko mišljenje se ispoljava preko svoje dvostruke uloge, kao kreativni potencijal i kao praksa vrednovanja i kritike arhitektonskog iskaza. Ono time može ukazati na suštinsku promjenljivost i varijabilnost relevantnih činilaca procesa strukturiranja nacionalnog identiteta u arhitekturi, čiji proizvod po svojoj prirodi ne podliježe vrednovanju jednoznačnim kriterijumima, niti se može u kontekstu zvaničnog političkog iskaza utvrditi kao istorijski vjerodostojan. 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En