Održana naučna tribina dr Mihaila St. Popovića

Danas je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti dr Mihailo St. Popović održao predavanje na temu: Dvije reljefne karte Balkana- „neobičan“ pogled na Skoplje i na Crnu Goru u prvoj trećini 20. vijeka. O dr Mihailu St. Popoviću govorila je predsjednica Centra mladih naučnika CANU dr Maja Drakić Grgur. Tribina je održana 31. oktobra 2017. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En