Održana Konferencija „Kodifikacija građanskog prava u Crnoj Gori – predstavljanje osnovnog koncepta i iskustava u regionu”

Konferenciju „Kodifikacija građanskog prava u Crnoj Gori – predstavljanje osnovnog koncepta i iskustava u regionu” organizovali su Ministarstvo pravde, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, AIRE Centar iz Londona i Britanska ambasada, 7. marta 2018. godine, u Podgorici.

Uoči obilježavanja 130 godina od donošenja prvog crnogorskog građanskog zakonika, Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru, pravnog velikana Valtazara Bogišića, Vlada Crne Gore formirala je tim istaknutih pravnih eksperata koji su, uz podršku AIRE Centra iz Londona i Britanske ambasade u Podgorici, angažovani na izradi Građanskog zakonika Crne Gore, kao sveobuhvatnog skupa pravnih normi i principa društvenog života, što nesumnjivo predstavlja najzahtjevniji pravnički posao od obnove državne nezavisnosti.

Akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, domaćina današnje konferencije, naglasio je širi društveni značaj kodifikacije građanskog prava i izrazio spremnost Akademije da pruži svoj puni doprinos izradi kapitalnog djela pravne kulture Crne Gore, kakav je Građanski zakonik.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin naglasio je značaj kodifikacije građanskog prava za jačanje pravne sigurnosti kao preduslova za ostvarenje ideje vladavine prava. Najavio je da će Nacionalna komisija za kodifikaciju građanskog prava, sačinjena od eminentnih pravnih stručnjaka, raditi na pripremi ovog kapitalnog zakonskog teksta uz punu otvorenost za doprinos ukupne zainteresovane javnosti.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Alison Kemp izrazila je zadovoljstvo da je Velika Britanija u prilici da podrži sveobuhvatnu reformu crnogorskog građanskog prava, u cilju boljeg pristupa građana pravdi i smanjenja kompleksnosti propisa i pravne nesigurnosti za privrednike i investitore, kao i ograničavanja mogućnosti za korupciju.

Programska menadžerka AIRE Centra za Zapadni Balkan Biljana Brejtvejt ukazala je, između ostalog, na značaj izrade koherentnog i predvidljivog skupa zakonskih pravila za strana ulaganja, zaštitu nezavisnosti i nepristrasnosti suda i modernizaciju pravnog sistema u skladu sa međunarodnim standardima.

O kodifikaciji građanskog prava u Jugoistočnoj Evropi – pouke za Crnu Goru, govorio je prof. dr Marko Petrak sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

O konceptu Građanskog zakonika Crne Gore, govorili su prof. dr Zoran Rašović i prof. dr Radoje Korać sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En