Održan Okrugli sto na temu “Paradigme diskursa kulture u Crnoj Gori“

Danas je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, u okviru rada na Projektu Paradigme diskursa kulture u Crnoj Gori rukovodioca akademika Nenada Vukovića, organizovan Okrugli sto na temu: Paradigme diskursa kulture u Crnoj Gori.

Okrugli sto otvorio je akademik Nenad Vuković.

UčešÄ‡e na Okruglom stolu uzeli su: prof. dr Siniša Jelušić, teoretičar književnosti i umjetnosti, dr Čedomir Marković, arheolog, doc. mr Abaz Dizdarević, likovne umjetnosti, akademik Branislav Mitrović, arhitekta, Pavle Stamenović, arhitekta, mr Petar Ćuković, istoričar likovnih umjetnosti, prof. dr Slobodan Jerkov, muzikolog, prof. dr Maja Bogojević, teoretičarka filma, mr Zorica Mrvaljević, etnološkinja i dr Dragana Kujović, orijentalista.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En