Održan okrugli sto ,,O mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja”

Odbor za obrazovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kojim rukovodi akademik Slоbodan Backović, organizovao je okrugli sto ,,O mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja”.

Moderator okruglog stola bio je akademik Slobodan Backović, predsjednik Odbora za obrazovanje CANU, a uvodne referate imali su:

Prof. dr Zoran Rašović, sekretar Odjeljenja društvenih nauka CANU;

Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, Ministarstvo prosvjete;

Doc. dr Saša Vujošević, predsjednik UO Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja;

Prof. dr Irena Orović, prorektorka, Univerzitet Crne Gore;

Prof. dr Adis Balota, prorektor, Univerzitet Mediteran;

Mr Sandra Tinaj, Univerzitet Donja Gorica;

Prof. dr Ivo Županović, Univerzitet ,,Adriatik”, Bar;

Dr Ivana Ognjanović, Centar mladih naučnika i umjetnika CANU;

Prof. dr Srđan Stanković, predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je diskusija na navedenu temu, a zaključci sa ovog okruglog stola će biti naknadno doneseni.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En