Održan okrugli sto ,,Izvori podataka o stanovništvu - metodološka rasprava”

Odjeljenje društvenih nauka (Odbor za ekonomske nauke i Odbor za demografiju i antropologiju) Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica i MONSTAT organizovali okrugli sto ,,Izvori podataka o stanovništvu – metodološka rasprava”.

Uvodnu riječ imao je prof. dr Veselin Vukotić, predsjednik Odbora za ekonomske nauke i Odbora za demografiju i antropologiju CANU, a podnesena su sljedeća izlaganja:

Dr Pieter Everaers, zamjenik direktora EUROSTAT-a: Savremeni metodi popisa – metodologija EUROSTAT-a;
Dr Gordana Radojević, direktorica MONSTAT-a: Iskustvo popisa i ostali demografski izvori u Crnoj Gori;
Apostol Simovski, direktor Zavoda za statistiku Makedonije: Metodološki i organizacioni problem popisa stanovništva u Makedoniji;
Danilo Dolenc, rukovodilac Odjeljenja za demografiju i uslove života Zavoda za statistiku Slovenije: Unapređenje metodologije popisa stanovništva u Sloveniji;
Baiba Zukula, zamjenik direktora za sektor Metodologija socijalnih statistika Zavoda za statistiku Letonije: Metodološki problem popisa u Letoniji;
Dr Mirjana Rašević, IDN, Beograd: Veza popisa stanovništva i mjera populacione politike;
Akademik CANU Milica Kostić: Demografski izvori kao osnova istraživanja;
Dr Maja Drakić-Grgur, UDG: Demografski aspekti ekonomskog razvoja u Crnoj Gori.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En