Održan okrugli sto ,,Crna Gora: izazovi klimatskih promjena”

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Centar za klimatske promjene,  prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica organizovali su okrugli sto ,,Crna Gora: izazovi klimatskih promjena”.

U uvodnoj riječi prof. dr Veselin Vukotić, rektor UDG-a, istakao je da se u ovoj oblasti  u Crnoj Gori treba fokusirati na tri segmenta: integraciju kadrova, opšti sistem obrazovanja i istraživanje.

Prof. dr  Rajenda Pachauri, dobitnik Nobelove nagrade za mir 2007. godine i predsjednik Upravnog odbora Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica, govorio je o negativnom uticaju klimatskih promjena na prirodne resurse i životnu sredinu, ističući da Crna Gora ima neznatan udio u globalnom zagrijavanju, ali da već osjeća i trpi posljedice.

Prof. dr Zoran Đikanović je isticanjem dileme da li je održivi razvoj strah od gubitka resursa ili prava ljubav prema prirodi, ukazao na krucijalni problem odnosa čovjeka i prirode.

Crna Gora  se  potpisivanjem Pariskog sporazuma (stupio na snagu 19. 01. 2018. godine) obavezala  da će do 2030. godine  smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte biti 33,5% u odnosu na emisije iz bazne 1990, istakla je mr Ivana Vojinović, direktorica Direktorata za zaštitu životne sredine Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, govoreći o uticaju industrije na klimatske promjene.

Uticaj klimatskih promjena na poljoprivredu, vodu, vinogradarstvo, biodiverzitet prezentovali su: prof. dr Aleksandra Martinović, mr Vesna Daković, prof. dr Vesna Maraš i Jovana Drobnjak.

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En