Održan naučno – edukativni skup: “ Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi”

Danas je, u organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Odbora za medicinska istraživanja i Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održan naučno – edukativni skup, na temu: Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi.

Uvodnu riječ na skupu podnio je prof. dr Goran Nikolić, član CANU i predsjednik Odbora za medicinska istraživanja CANU, dok je o ciljevima skupa govorila prof. dr Olivera Miljanović, predsjednica Komiteta za medicinsku etiku i bioetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Na skupu su učestvovali: prof. dr Elmar Doppelfeld, profesor nuklearne medicine na Univerzitetu u Bonu, prof. dr Eugenijus Gefenas, profesor na Univerzitetu u Vilniusu, dr sci.  Mirjana Brankovic-Magić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, prof. dr Zvonko Magić,  Medicinski fakultet, VMA, Beograd i prof. dr Olivera Miljanović, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Agendu skupa možete pogledati o v d j e.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En