Održan Naučni skup „Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori

Naučni skup „Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori“, u organizaciji Centra mladih naučnika CANU, održan je 22. septembra 2017. godine, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Naučni skup je otvorila prof. dr Maja Drakić-Grgur, predsjednica Centra mladih naučnika CANU. Plenarno predavanje održale su prof. dr Svenka Savić, profesorka emiritus na Univerzitetu u Novom Sadu i prof. dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije (Univerzitet "Singidunum" u Beogradu). Na Skupu su učestvovali: prof. dr Slavica Perović, prof. dr Rajka Glušica, doc. dr Jelena Bašanović-Čečović, dr Milena Burić, dr Nataša Jovović, dr Milena Mrdak-Mićović, dr Jelena Mašnić, mr Kristina Bojanović, mr Mirjana Vlahović, mr Miomir Maroš, gđa Nada Drobnjak.   

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En