Održan Međunarodni naučni skup ,,Ustavni patriotizam“

Međunarodni naučni skup ,,Ustavni patriotizam“, u organizaciji CANU i Univerziteta Donja Gorica, održan je danas u svečanoj sali Akademije.

Na samom početku učesnike skupa pozdravili su: akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik CANU, i prof. dr Ilija Vujačić,  Univerzitet Donja Gorica.

Moderatori  naučnog skupa  bili su: prof. dr Ilija Vujačić, Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica i prof. dr Nebojša Vladisavljević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a  podnesena su sljedeća izlaganja:

 

Prof. dr Milan Podunavac, Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica:

Ustavni patriotizam: konstelacije, učinci, ograničenja;

Prof. dr Arsen Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu:

Konstitucionalizacija patriotizma;

Prof. dr Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka u Beogradu:

Participativni konstitucionalizam;

Prof. dr Alpar Lošonc, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu:

Postoje li uslovi ustavnog patriotizma u Evropskoj uniji?;

Doc. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu:

Privrženost pisanom ili nepisanom ustavu domovine;

Dr Biljana Đorđević, Fakultet političkih nauka u Beogradu:

Agonistički pristup raspravama o budućnosti demokratije u Evropi;

Prof. dr Ilija Vujačić, Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica:

Prednosti i slabosti strategije ustavnog patriotizma za Crnu Goru;

Prof. dr Živko Andrijašević, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore:

Crnogorska državna ideja na početku XXI vijeka;

Prof. dr Duško Radosavljević, Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu:

Nacionalni saveti u Vojvodini i mogućnosti izgradnje multikulturnog društva u Srbiji;

Dr Branislav Radulović, Udruženje pravnika Crne Gore: Ustavni patriotizam – Koncept za društvenu koheziju;

Dr Predrag Zenović, Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica:

Ustavni patriotizam između normativnog ideala i empirijskog modela;

Mr Boris Bastijančić, Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica:

Crnogorsko ustavno ogledalo.

 

Nakon održanih sesija uslijedile su diskusije i zatvaranje skupa.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En