Odbor za informaciono-komunikacione tehnologije CANU organizovao naučni skup ,,Novi trendovi u obradi signala sa primjenama“

U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti danas je održan naučni  skup „Novi trendovi u obradi signala sa primjenama“.

Obrada signala jedan je od pokretača tekuće informatičko-komunikacione revolucije. Stoga smo odlučili da sa trojicom eminentnih naučnika, sa kojima institucije i naučnici iz Crne Gore već duže vrijeme sarađuju, prof. dr Lech-om Jozwiak-om sa Univerziteta u Ajnhovenu, prof. dr Danilom Mandićem sa Imperial College-a, i prof. dr Vladimirom Lukinom sa Nacionalnog aerokosmičkog univerziteta, Harkov, organizujemo naučni skup koji razmatra neke od najnovijih trendova u ovoj oblasti sa aktuelnim primjenama, istakao je na početku Igor Đurović, vanredni član CANU.

Vrijedi istaći da su u pitanju istraživači sa kojima grupa za obradu signala sa Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici ima dugu i uspješnu saradnju. Pored njih, na skupu su učestvovali i istraživači iz Crne Gore, koji su saopštili rezultate do kojih su došli u aktuelnim oblastima kompresionog odabiranja i procjene parametara signala.

Predsjedavajući naučnom skupu bili su Igor Đurović, vanredni član CANU i akademik Ljubiša Stanković, potpredsjednik Akademije, a podnesena su sljedeća izlaganja:

 

Ljubiša Stanković, ,,New trends in signal processing with applications“, CANU;

Lech Jozwiak, ,,Computing Technology for Advanced Mobile Cyber-Physical Systems”, Tehnološki univerzitet Ajnhoven, Holandija;

Miloš Daković, Ljubiša Stanković, ,,Signal Processing on Graphs”, Univerzitet Crne Gore;

Vladimir Lukin, ,,Decision Making on Expedience of Image Denoising”, Nacionalni aerokosmički univerzitet, Harkov, Ukrajina;

Marko Simeunović, Igor Đurović, ,,Recent progress in parametric/nonparametric estimation of  FM signals”, Univerzitet Donja Gorica / Univerzitet Crne Gore;

Danilo Mandić, ,,In-ear sensing for next generation healthcare: The role of Signal Processing”, Imperijalni koledž, London, Velika Britanija;

Irena Orović, Srđan Stanković, ,,Compressive sensing”, Univerzitet Crne Gore.

Nakon završenih izlaganja, uslijedila je diskusija i zatvaranje skupa.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En