Objavljen dokument IAP-a 'Supporting the Sustainable Development Goals: A Guide for Merit-Based Academies''

Međunarodna akademijska asocijacija Međuakademijsko partnerstvo (InterAcademy Partnership), čiji je CANU član, nedavno je objavila dokument 'Supporting the Sustainable Development Goals: A Guide for Merit-Based Academies' (Podrška Ciljevima održivog razvoja: Vodič za akademije zasnovane na zaslugama). Vodič, koji je proizvod istraživačkog projekta IAP-a "Improving Scientific Input to Global Policymaking" (Unapređenje naučnog doprinosa globalnom vođenju politika), pruža smjernice akademijama u davanju priloga Ciljevima održivog razvoja (SDGs). 

Supporting the Sustainable Development Goals: A Guide for Merit-Based Academies

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En