Naučna tribina posvećena životu i djelu akademika Ljubomira Rašovića

Danas je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti akademik Predrag Peško, član Srpske akademije nauka i umetnosti, održao predavanje na naučnoj tribini: “Život i djelo akademika Ljubomira Rašovića”. O predavaču je govorio akademik Milojica Jaćimović, sekretar Odjeljenja prirodnih nauka CANU.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En