Ministar kulture Aleksandar Bogdanović posjetio Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, sa saradnicima, posjetio je danas Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti. Na radnom sastanku sa predsjednikom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti akademikom  Draganom K. Vukčevićem i njegovim saradnicima razgovarano je o saradnji dvije institicije u protekloj godini i u narednom periodu.

Istaknut je značaj Sporazuma o saradnji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Ministarstva kulture, potpisanog prošle godine, na osnovu kojeg su realizovane značajne zajedničke aktivnosti u okviru jubileja 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca.


Dogovorena je saradnja na izradi Leksikona likovnih umjetnika Crne Gore, koji će se realizovati u okviru Leksikografskog centra CANU, na višegodišnjem projektu CANU „Kulturno nasljeđe  Crne Gore – kontinuitet i identitet“, organizovanju okruglog stola „ Stanje arheološke baštine Crne Gore i modeli unapređenja“ i zajedničko publikovanje Arheološke mape Crne Gore, kao i monografija o likovnim umjetnicima Anki Burić i Pavlu Pejoviću, članovima CANU.

Takođe, dogovoreno je da se sarađuje i na projektima koji će doprinijeti promociji i valorizaciji bogate kulturne baštine Crne Gore, sa posebnim akcentom na arheološkim lokalitetima Duklja, Svač i Crvena stijena. Prepoznat je značaj Starog grada Bara i predloženo da se u saradnji sa međunarodnim partnerima pronađe mogućnost za finansiranje njegove sanacije i valorizacije. 

S obzirom na to da će Ministarstvo kulture tokom 2018. godine izmijeniti Zakon o državnim nagradama, dogovoreno je da se tokom pripreme izmjena Zakona u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti organizuje okrugli sto na kojem će se čuti stav istaknutih umjetnika i naučnika. 

Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i uvjerenje  da će se saradnja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Ministarstva kulture u narednom periodu i dalje uspješno razvijati.

 

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En