Međunarodna naučna konferencija Evropa, Balkan i Crna Gora

U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, u saradnji sa Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica, održana je Međunarodna naučna konferencija "Evropa, Balkan i Crna Gora" . Konferenciju je otvorio akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik CANU, a pozdravne riječi su uputili: prof. dr Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova i prof. dr Milan Podunavac, dekan Humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica.

U okviru prve sesije na Konferenciji su uzeli učešća: prof. dr Vlatko Cvrtila, prof. dr Dejan Jović, prof. dr Tanja Miščević, prof. dr Dragan Đukanović, prof. dr Tihomir Cipek, prof. dr Nebojša Vladisavljević, prof. dr Asim Mujkić i mr Bojan Božović.

U drugoj sesiji su učestvovali: akademik Đorđije Borozan, prof. dr Ljubinka Trgovčević, dr Radoslav Raspopović, prof. dr Ilija Vujačić, prof. dr Milan Podunavac, ambasador dr Boro Vučinić i mr Nikola Zečević.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En