Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dragutina Vukotića

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje Komemorativnu sjednicu povodom smrti akademika Dragutina Vukotića.

Komemorativna sjednica će se održati u srijedu  13. decembra 2017. godine, u 10:00 časova, u zgradi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Ul. Rista Stijovića 5, Podgorica.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En