Izjava IAP-a za nauku o nauci i tehnologiji u službi smanjenja rizika od katastrofa

Globalna mreža akademija nauka (IAP for Science), koja djeluje u okviru Međuakademijskog partnerstva (InterAcademy Partnership), čiji je CANU nacionalni član, objavila je 'Izjavu o nauci i tehnologiji u službi smanjenja rizika od katastrofa' (Statement on Science and Technology for Disaster Risk Reduction).

Izjavu možete vidjeti ovdje.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En