Dr Vlaho Bogišić održao predavanje na Tribini ,,Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru 1888-2018.”

U okviru obilježavanja jubileja ,,130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru”, u svečanoj  sali  CANU, dr Vlaho Bogišić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, održao je predavanje: ,,Nepravni izvori crnogorskog Zakonika“.

Najprije je prisutnima predavača predstavio prof. dr Zoran Rašović, sekretar Odjeljenja društvenih nauka CANU.

Nepravni izvori crnogorskog Zakonika – izlaganje je kojim se pokušava raspraviti poticajni društveni kontekst kao idejni predtekst toga važnog pravnog akta, na početku je istakao dr Vlaho Bogišić. Pritom se kodifikatorska uloga Bogišića, po kojemu se sam Zakonik ponekad i naziva, shvata iz njegovog, za takav poduhvat netipičnog, stručnog profila, pa onda i alata komplementarnih struka – prvenstveno sociologije i filologije – koje su taj (u)pravni akt protegnule do kulturnog stanja da i sam postane trajni izvor održivog kulturnog sjećanja. Bogišićeva dvadesetogodišnja putanja sa Zakonikom ide od porodične anamneze do projektovane „enciklopedije“, za šta je osnova, zapravo neočekivano, postojala u oblicima ondašnjeg savremenog crnogorskog društva, a ne tek njegovim arhaičnim česticama. Razgovjetnost Zakonika, njegov moderni ustavni potencijal, dolazi iz dijalogičnosti koju su knjaz i njegov prvi ministar pravde stvarno, a ne tek retorički, zatvorili kao građansku koncepciju.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En