Dodijeljene stipendije CANU za studijsku 2018/19. godinu

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, na osnovu Odluke Odbora za nagrade i priznanja CANU, dodijelila je jedanaest (11) stipendija za studijsku 2018/19. godinu sljedećim studentima:

 • Lani Bulatović, studentkinji III godine Fakulteta likovnih umjetnosti, studijski program Grafički dizajn, UCG
 • Ersinu Spahiću, studentu VI godine Medicinskog fakulteta, studijski program Medicina, UCG
 • Mileni Janković, studentkinji magistarskih studija, Građevinskog fakulteta, studijski program Građevinarstvo-konstruktivni smjer, UCG
 • Anđeli Vlahović, studentkinji I godine magistarskih studija, Ekonomskog fakulteta, studijski program Ekonomija, UCG
 • Anastasiji Popović, studentkinji I godine specijalističkih studija, Elektrotehničkog fakulteta, studijski program Energetika i automatika, UCG
 • Desanki Jauković, studentkinji II godine magistarskih studija, Filološkog fakulteta, studijski program Italijanski jezik i književnost, UCG
 • Milici Zindović, studentkinji I godine specijalističkih studija, Fakulteta političkih nauka, studijski program Međunarodni odnosi, UCG
 • Ani Marković, studentkinji II godine magistarskih studija, Fakulteta likovnih umjetnosti, studijski program Grafički dizajn, UCG
 • Milici Šćepanović, studentkinji III godine Fakulteta umjetnosti, smjer Komunikologija, UDG
 • Sanji Raković, studentkinji magistarskih studija, Pravnog fakulteta, smjer Pravosudno-krivični, Univerzitet Mediteran
 • Milici Đukanović, studentkinji III godine Humanističkih studija, UDG.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En