Deveta međunarodna konferencija “Optimization and Applications“ - OPTIMA 2018

Deveta međunarodna konferencija "Optimization and Applicattions" - OPTIMA 2018, održava se u Petrovcu, u hotelu "Palas", od 1. do 6. oktobra 2018. godine, u organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Računskog centra Ruske akademije nauka, Univerziteta Evore iz Portugalije i Instituta za kompjuterska istraživanja Ministarstva nauke Kazakhstana.

Program Konferencije možete preuzeti ovdje.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En