Delegacija CANU učestvovala na Simpozijumu u Istanbulu

Delegacija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u sastavu: akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik CANU,  dr Gojko Čelebić, predavač na Univerzitetu Donja Gorica, i Katarina Terzić, samostalna savjetnica za međunarodne odnose u Službi CANU, učestvovala je na Simpozijumu koji je organizovala Turska akademija nauka (TÜBA), u saradnji sa Euromediteranskom mrežom akademija (EMAN), pod nazivom “Exploring the Commonalities of the Mediterranean Region” (Istraživanje zajedničkih imenitelja mediteranske regije), 6. i 7. novembra 2017. godine, u Istanbulu.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En