Delegacija CANU u posjeti Nacionalnoj akademiji nauka Bjelorusije

Delegacija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u sastavu: akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik CANU, akademik Ljubiša Stanković, potpredsjednik i akademik Dragan Radonjić, generalni sekretar, boravi u zvaničnoj posjeti Nacionalnoj akademiji nauka Bjelorusije u Minsku. Kako je predviđeno programom posjete, predstavnici CANU će se susresti sa rukovodstvom Nacionalne akademije nauka Bjelorusije, na čelu sa njenim predsjednikom, akademikom Vladimirom G. Gusakovim. Planirana je i posjeta pojedinim institutima u okviru odjeljenja Bjeloruske akademije, kao i obilazak muzeja i izložbi u njenom sklopu. 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En