Delegacija CANU na proslavi Jubileja Makedonske akademije nauka i umjetnosti

Delegacija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u sastavu: akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik CANU, akademik Đorđe Borozan, potpredsjednik, i akademik Dragan Radonjić, generalni sekretar, učestvuje na proslavi povodom jubileja Makedonske akademije nauka i umjetnosti - 50 godina od njenog osnivanja, koja se održava danas u Skoplju. Tom prilikom, akademik Vukčević se obratio prisutnima na Svečanoj sjednici MANU.

U okviru programa Proslave, akademiku Radomiru V. Ivanoviću uručeno je međunarodno poriznanje "Medalja Blaže Koneski", koja se dodjeljuje za doprinos makedonskom jeziku, književnosti i kulturi.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En