Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Opština Bar potpisali Sporazum o saradnji

U cilju unapređenja, afirmacije i promocije naučnih, umjetničkih, kulturnih, privrednih i turističkih vrijednosti Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Opština Bar danas su zaključili Sporazum o saradnji.

Sporazumom se utvrđuje zajednički interes za trajnu saradnju koja će se realizovati kroz sljedeće aktivnosti: afirmacija kulturne baštine Bara, održavanje naučnih skupova i okruglih stolova, promocija izdanja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, organizovanje izložbi likovnih stvaralaca i organizovanje zajedničkih tribina istaknutih naučnika i umjetnika.

Potpisnici Sporazuma su akademik Dragan Radonjić, generalni sekretar CANU, i  dr Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En