Akademik Đ. Borozan i Prof. V. Antunović izabrani za nove članove Evropske akademije nauka i umjetnosti

Akademik Đorđe Borozan, potpredsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, i profesor Vaso Antunović, vanredni član CANU, izabrani su za nove članove Evropske akademije nauka i umjetnosti. Akademik Borozan izabran je za novog člana u Klasi I. Humanističke nauke, a profesor Antunović za novog člana u Klasi II. Medicina.

Inauguracija novih članova obavljena je na Svečanoj sjednici Evropske akademije nauka i umjetnosti, 2. marta 2019. godine u Salcburgu.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En