Naučna tribina „Savremena antropologija-teme i izazovi”, predavač prof. dr Aleksandar Bošković

Danas  je prof. dr Aleksandar Bošković održao naučnu tribinu na temu ,,Savremena antropologija-teme i izazovi”. O predavaču je govorio prof. dr Veselin Vukotić, vanredni član CANU.

Prof. dr Aleksandar Bošković predavanjem je predstavio nastanak i osnovne pravce razvoja sociokulturne antropologije od kraja XVIII vijeka. Antropologija  pruža uvide u razloge ljudskog ponašanja, kao i u motive koje ljudi daju da opravdaju to ponašanje, i tu nema neke posebne razlike između tradicionalnih zajednica i britanskih evroskeptika.

Posebna pažnja je posvećena  pitanju identiteta (kao ključnom pitanju savremene antropologije), ali i nekim aktuelnim procesima koji se tiču migracija i multikulturalizma, a na koje antropologija može da pruži odgovore, istakao je prof. dr Aleksandar Bošković.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En