Služba

O obavljanju stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe CANU stara se Služba CANU.

Sastav:

Načelnik/ica Službe

Marina Vukićević

e-mail: marinavu@canu.ac.me; canu@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 456

Samostalni/a savjetnik/ica u Predsjedništvu Akademije

Marina Bulatović

e-mail: marinabu@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 458

Samostalni/a savjetnik/ica Odjeljenja prirodnih nauka

Vesna Dragović

e-mail: opn@canu.ac.me; vesnadr@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 457

Samostalni/a savjetnik/ica Odjeljenja društvenih nauka

Slavka Cicmil

e-mail: odn@canu.ac.me; slavkac@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 458

Samostalni/a savjetnik/ica Odjeljenja humanističkih nauka

Nikolina Čabarkapa

e-mail: ohn@canu.ac.me; nikolinac@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 458

Samostalni/a savjetnik/ica Odjeljenja umjetnosti                                                                                                                                                                                   Službenik/ica za javne nabavke

Biljana Jovanović

e-mail: ou@canu.ac.me; biljanal@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 457

Samostalni/a savjetnik/ica za međuakademijsku i međunarodnu saradnju

Katarina Terzić

e-mail: katarinat@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 457

Samostalni/a savjetnik/ica za izdavačku djelatnost

Tatjana Ilić

e-mail: tatjanakov@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 457

Sekretarka u Leksikografskom centru

Milana Čabarkapa-Macanović

e-mail: milana@canu.ac.me

tel.: 00382 20 655 458

Samostalni/a savjetnik/ica u Leksikografskom centru

Dragana Marinković-Dubljević

e-mail: lc@canu.ac.me; draganadubljevic@canu.ac.me

tel.: 00382 20 655 458

Samostalni/a savjetnik/ica u Leksikografskom centru

Novak Vukadinović

e-mail: novakvu@canu.ac.me

tel.: 00382 20 655 458

Saradnik/ica sa naučnim zvanjem u Institutu za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“

Jelena Bašanović-Čečović

e-mail: jelenab@canu.ac.me

tel.: 00382 20 655 458

Saradnik/ica sa naučnim zvanjem u Institutu za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“

Danijela Radojević

e-mail: dristic@canu.ac.me

tel.: 00382 20 655 458

 

Računovodstvo

Šef/ica Računovodstva

Ružica Živaljević

e-mail: ruzicaz@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 466

Blagajnik/ica

Sonja Vukčević

e-mail: sonjavuk@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 466

 

Tehnički/a sekretar/ica u kabinetu Predsjednika

Vinka Vukadinović

e-mail: vinka@canu.ac.me;

tel: 00382 20 655 450

Referent/kinja za opšte poslove

Marina Agočević

Tel: 00382 20 655 466

Daktilograf/kinja

Jelica Gogić

e-mail: jelicag@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 458

 

Biblioteka sa Arhivom

Upravnik/ica

Branka Marović

e-mail: brankama@canu.ac.me; canubiblioteka@t-com.me; bibl@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 466

Bibliotečki/a savjetnik/ica

Olivera Todorović

e-mail: tolivera@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 466

Viši/a knjižničar/ka

Ana Abramović

e-mail: abramovica@canu.ac.me

tel: 00382 655 458

Arhivist/kinja

Dragana Kovačević

e-mail: dragana@canu.ac.me

tel: 00382 20 655 466

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En