Tribina: „Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru 1888-2018.“, predavač prof. dr Marko Petrak

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

Tribinu „Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru 1888-2018.” 

na temu

BOGIŠIĆ I STARI CRNOGORSKI ZAKONICI

Predavač: prof. dr Marko Petrak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Prof. dr Marko Petrak je redovni profesor u trajnom zvanju i šef Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je Pravni fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomsko usavršavanje u medievistici (Dubrovačka medievistička radionica pri Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta, 1994. i 1996). Magistrirao je građanskopravne nauke (1997), a doktorirao iz naučne grane rimsko pravo (2003) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi) Univerziteta u Paviji (Almo Collegio Borromeo) (2005). Gostujući je profesor na Sveučilištu u Dubrovniku, te na Univerzitetu Donja Gorica (Podgorica). Autor je tri knjige, te sedamdesetak radova iz područja rimskog prava i drugih pravnih grana, te oko petsto stručnih priloga. U središtu njegovog naučnog interesovanja su pitanja uticaja grčke filozofije i hrišćanske teologije na rimsku pravnu tradiciju, uticaja bizantskog prava na srednjovjekovne jadranske pravne tradicije, pravnički opus Balda Bogišića te analiza rimskih temelja savremenih pravnih sistema. Bio je prodekan Pravnog fakulteta (2003‒2005) i (2009‒2011). Zamjenik predsjednika nacionalnog Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006‒2011). Šef je Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2013). Član je uredništva edicije Studies in the History of Private Law (Brill/Netherlands), uredništva časopisa Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (Napoli/Italia), uredništva časopisa Ius Romanum (Sofija/Bugarska), uredništva biblioteke Studia canonica Croatica,  te glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Recenzent Evropske naučne fondacije (European Science Foundation) (od 2009), te član njezinog College of Expert Reviewers​ (od 2016).

Tribina će se održati u utorak, 17. aprila 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En