Tribina „Društvena misao Crne Gore”: „Politička misao Pavla Jovanovića”, predavač prof. dr Milan Podunavac

         Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

T r i b i n u  Društvena misao Crne Gore

na temu

 

POLITIČKA MISAO PAVLA JOVANOVIĆA

 

                       Predavač:  prof. dr MILAN PODUNAVAC

 

Prof. dr Milan Podunavac profesor je političke i konstitucionalne teorije i političke kulture na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica. Najveći dio svoje profesorske karijere proveo je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac (cluster leader) je područja „Etnicity, Nationalism and Identity“ na Evropskom regionalnom master programu (ERAMA) „Democracy and Human Rights“. U svojstvu gostućujeg profesora i profesora po pozivu, držao je predavanja na univerzitetima u SAD (Yale, Georgia, Florida) i Evropi (LSE, WEstminster, UCL, Hannnover, Berlin, La sapinza, Bologna, CEU). Gostovao je i držao predavanja i uzeo učešće na konferencijama i školama na gotovo svim fakultetima humanističkih nauka u regionu. Objavio je sedam autorskih, dvije koautorske knjige i sedam zbornika radova. Kourednik je Enciklopedije političke kulture;  član Savjeta časopisa „Politička misao“ (Zagreb) i časopisa „Pogledi“ (Sarajevo); gostujući urednik (Fear in the Balkans) časopisa „Journal of SEE“; član Redakcije časopisa „Humanističke studije“; član Međunarodne asocijacije za političke nauke, Američke asocijacije za političke nauke, Evropske konfederacije za političke nauke. U dva mandata bio je predsjednik Udruženja za političke nauke (UPNS); osnivač i prvi predsjednik Balkanske asocijacije za političke nauke (BAPS).

 

Tribina će se održati u utorak, 12. februara 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En