Predavanje prof. dr Mirjane Radović-Marković

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ PREDUZETNIČKOG SEKTORA U MALIM ZEMLJAMA

 Predavač:  prof. dr MIRJANA RADOVIĆ-MARKOVIĆ

Prof. dr Mirjana Radović-Marković je redovni profesor univerziteta sa veoma bogatom i prepoznatljivom međunarodnom karijerom. Predaje na univerzitetima u Srbiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Bugarskoj, Kambodži i drugim zemljama svijeta. Autor je oko  dvjesta pedeset naučnih radova i trideset knjiga, čiji izdavači su vodeće svjetske izdavačke kuće. Svoje radove objavljuje u oblasti preduzetništva, politike zapošljavanja, obrazovanja i  organizacionog ponašanja. Član je Svjetske akademije umjetnosti i nauka, Evropske akademije nauka iz Londona, Evropske akademije nauka i umjetnosti iz Salcburga, Ruske akademije prirodnih nauka, Kraljevskog društva ekonomista i Kraljevskog društva RSA iz Londona. Nosilac je osamnaest nacionalnih i međunarodnih  nagrada  za svoj naučni i pedagoški rad.

Tribina će se održati u četvrtak, 18. aprila 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En