Predavanje akademika Radomira V. Ivanovića

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

POETIKA I ETIKA

S. M. LJUBIŠE I M. M. POPOVIĆA

(Komparativno proučavanje)

  Predavač:  akademik RADOMIR V. IVANOVIĆ

Akademik Radomir Ivanović rođen je 28. avgusta 1936. godine u selu Smonica (kod Đakovice). Doktorirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Radio je kao asistent, docent i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Prištini, a potom kao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za obrazovanje, kulturu i nauku Srbije. Od početka 1976. godine radio je kao vanredni i redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sve do penzionisanja (2003). Član je Makedonske akademije nauka i umjetnosti, inostrani član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Udruženja književnika Srbije, počasni član Društva pisaca Makedonije i član-saradnik Matice srpske u Novom Sadu. Počasni je doktor nauka (doctor honoris causae) Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju. Njegov najznačajniji doprinos je u oblasti književne istorije, teorije i kritike, kao i u oblasti pozorišne istorije i kritike. Radomir V. Ivanović je dobitnik brojnih naučnih, kulturnih i književnih nagrada, među kojima i Trinaestojulske nagrade Crne Gore, Balkanske nagrade Kosta Racin i Nagrade za životno djelo u Sremskim Karlovcima. Do danas je objavio 30 estetičkih i poentoloških monografija, kao i 38 knjiga studija i ogleda.

Tribina će se održati u srijedu, 17. aprila 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En