Naučna tribina: “Značaj infektivnih bolesti u 21. vijeku - tekuće zablude i moguće istine“, predavač prof. dr Dragan Delić

Prof. dr Dragan Delić, Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, održaće predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu: "Značaj infektivnih bolesti u 21. vijeku - tekuće zablude i moguće istine". Tribina će se održati 1. juna 2018. godine, u 12 časova, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En