Naučna tribina: Realizam u svjetskoj književnosti, predavač prof. dr Kornelije Kvas

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

REALIZAM U SVJETSKOJ KNJIŽEVNOSTI

 

Predavač: prof. dr Kornelije Kvas, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

             Prof. dr Kornelije Kvas rođen je 1970. godine u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Vanredni je profesor na Grupi za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oblasti interesovanja i izučavanja: nauka o književnosti, teorija književnosti, antičke poetike, romantizam i realizam u svjetskoj književnosti, teorija interpretacije, intertekstualnost. Član je međunarodnog naučnog Udruženja za slavističke, istočnoevropske i evroazijske studije (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, ASEEES), iz Sjedinjenih Američkih Država od 2016. godine. Predavao je po pozivu na Univerzitetu Kembridž, Darvin koledž, Velika Britanija oktobra 2016. godine, sa temom „Ivo Andrić i dinamički aspekti balkanskog kulturnog identiteta“ (“Ivo Andric and the Dynamic Aspects of the Balkan Cultural Identity”). Učestvovao je na dvadeset i dvije međunarodne naučne konferencije, od kojih su neke održane u Beogradu, Zagrebu, Vašingtonu, Čikagu i Madridu. Autor je monografija Intertekstualnost u poeziji, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006; Istina i poetika, Novi Sad: Akademska knjiga, 2011; Granice realizma, Beograd: Zavod za udžbenike, 2016.

            Živi i radi u Beogradu.

            Tribina će se održati u srijedu, 16. maja 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En