Naučna tribina prof. dr Ranka Raičevića: “Život i djelo akademika Vladimira Vojvodića“

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

ŽIVOT I DJELO AKADEMIKA VLADIMIRA VOJVODIĆA                                                                                                                    

Predavač:   prof. dr  RANKO RAIČEVIĆ, Vojnomedicinska akademija, Beograd          

Prof. dr Ranko Raičević je istaknuti neurolog, načelnik Klinike za neurologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Redovni je profesor na predmetu Neurologija na MF VMA, od 2009. godine. Predavač je u okviru kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta u Beogradu za teme o etiopatogenezi glavobolja, hroničnim glavoboljama, ishemijskom moždanom udaru i neurosonologiji. Predsjednik je Društva neurologa Srbije, član Evropskog i Svjetskog društva neurologa, član Ekspertskih panela Evropske neurološke akademije za CVO i neurotraumu. Autor je ili koautor preko 600 stručno-naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova. U činu pukovnika je od 2002. godine.

Tribina će se održati u četvrtak, 22. februara 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En