Naučna tribina prof. dr Anete Bošković: “Arterijska hipertenzija-tihi ubica XXI vijeka“

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA – TIHI UBICA XXI VIJEKA                                                                                                                  

Predavač: prof. dr ANETA BOŠKOVIĆ, Medicinski fakultet, Klinički centar Crne Gore

Prof. dr Aneta Bošković je redovni profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je završila specijalizaciju interne medicine i supspecijalizaciju iz kardiologije. Na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu i doktorsku disertaciju.

 Zaposlena je na Klinici za bolesti srca Kliničkog centra Crne Gore. Učestvovala je u uvođenju nove metode – električne stimulacije srca (formiranje Pejsmejker centra u KCCG) u liječenju kardioloških oboljenja kod pacijenata u Crnoj Gori. Bila je načelnik Odjeljenja kardiologije sa Koronarnom jedinicom (2015–2017). Izabrana je u prvoj grupi kliničara za nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (1999). Šef je Katedre interne medicine i prodekan za nauku na Medicinskom fakultetu u Podgorici.    

Prof. Bošković je održala niz predavanja po pozivu, ima preko 100 autorskih i koautorskih radova, objavljenih predavanja i prezentacija u domaćim i međunarodnim časopisima i na kongresima. Autorka je monografije o sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti. Redovni je predavač internacionalne škole o kardiovaskularnim bolestima u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Bila je glavni istraživač i rukovodilac u tri nacionalna projekta Ministarstva nauke Crne Gore i, u više navrata, bila je glavni istraživač za Crnu Goru u izradi nekoliko međunarodnih studija.    

Predsjednica je Udruženja kardiologa Crne Gore i nacionalni je koordinator za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja pri Evropskom udruženju kardiologa. Rukovodilac je UNESCO katedre za bioetiku u Crnoj Gori.

Tribina će se održati u petak, 15. februara 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En