Naučna tribina: “Kalkuloza žučne kese: etiologija, savremeni pristup dijagnostici i liječenju“

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

KALKULOZA ŽUČNE KESE: ETIOLOGIJA, SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LIJEČENJE                                                                                                                  

Predavač:   prof. dr MIODRAG RADUNOVIĆ, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Klinički centar Crne Gore

           

            Prof. dr Miodrag Radunović je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore na predmetu Hirurgija. Rođen je 1959. godine u Ivangradu (Berane). Završio je Medicinski fakultet u Nišu 1982. godine, a specijalizaciju iz opšte hirurgije, poslijediplomske i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zvanje primarijusa dobio je 2008. godine. U zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu UCG izabran je 2017. godine. Bio je biran za ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore, a potom još u tri mandata za ministra zdravlja. Radio je kao specijalista hirurg u Opštoj bolnici u Beranama i na Hirurškoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Sada ima radni angažman u Centru za digestivnu hirurgiju Hirurške klinike KCCG. Edukaciju iz hirurške endoskopije, laparoskopske hirurgije i herniologije obavio je u medicinskim institucijama u Beogradu i Novom Sadu. Predavao je po pozivu na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija i učestvovao na više domaćih i međunarodnih konferencija. Autor je ili koautor 93 stručna i naučna rada i pet udžbenika ili monografija. Mentor je na specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama.

Tribina će se održati u petak, 20. aprila 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En