Naučna tribina: “Atrial fibrillation - a rising epidemic“, predavač prof. dr Josef Kautzner

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

ATRIAL FIBRILLATION – A RISING EPIDEMIC                                                                                                               

Predavač:   prof. dr JOSEF KAUTZNER, Institut za kliničku i eksperimentalnu medicinu, Prag

           

            Prof. dr Josef Kautzner je redovni profesor kardiologije na Medicinskom fakultetu u Pragu. Radi na Institutu za kliničku i eksperimentalnu medicinu u Pragu od 1996. godine, u okviru kojeg je imenovan za rukovodioca Odjeljenja za kardiologiju (2001). Predsjednik je Naučnog savjeta tog instituta od 2016. godine. Studije medicine završio je u Pragu. Proveo je tri godine na stručnom usavršavanju u Londonu (St Georges Hospital) i tri mjeseca u Hjustonu (Texas Heart Center).

            Prof. Kautzner je član Češkog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja kardiologa (član borda u periodu 2010–2012), Evropske asocijacije za srčani ritam i počasni član više drugih udruženja za srčani ritam. Dobitnik je više priznanja.

            Njegova klinička interesovanja fokusirana su na srčane aritmije i terapeutske postupke resinhronizacije. Organizovao je više lokalnih i međunarodnih radionica i simpozijuma iz ove oblasti. Objavio je četiri knjige i, kao autor ili koautor, više od 400 naučnih radova i nekoliko poglavlja u knjigama.  

Tribina će se održati u četvrtak, 24. maja 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En