Naučna tribina prof. dr Nova Pržulja: “Genetički modifikovani organizmi – pitanje siromaštva ili profita”

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

 

GENETIČKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI – PITANJE SIROMAŠTVA ILI PROFITA

                                                                                                                    

Predavač:   prof. dr NOVO PRŽULJ, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Poljoprivredni fakultet u Banjaluci

           

            Prof. dr Novo Pržulj dopisni je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. U periodu 1994–2014. godine radio je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, gdje je 2002. godine izabran u zvanje naučnog savjetnika. Naučni rezultati prof. dr Nova Pržulja pripadaju oblasti biotehničkih nauka, uža naučna oblast je genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka i životinja. Obavio je specijalizaciju iz oblasti genetike, molekularne biologije, genetičkih resursa, banke biljnih gena, oplemenjivanja i kvaliteta žita, održive poljoprivrede ruralnog razvoja u Meksiku, SAD, Norveškoj, Njemačkoj i Tajvanu. Za dopisnog člana izvan radnog sastava ANURS, izabran je 2012. godine, a za dopisnog člana u radnom sastavu iste akademije 2015. godine. Objavio je preko 220 radova u časopisima i zbornicima sa naučnih skupova, pet monografija i tri poglavlja u tematskim zbornicima, udžbenik iz genetike i (kao koautor) udžbenik iz sjemenarstva. Stvorio je 87 sorti ječma, ovsa i raži, koje su priznate u Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Ukrajini i Bosni i Hercegovini.

Tribina će se održati u četvrtak, 21. juna 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En