Naučna tribina akademika Ilije Filipčeta “Hirurgija temporalne kosti”

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

 

HIRURGIJA TEMPORALNE KOSTI

                                                                                                                    

Predavač: akademik ILIJA FILIPČE, Makedonska akademija nauka i umjetnosti, Skoplje

 

            Akademik Ilija Filipče je redovni član Makedonske akademije nauka i umjetnosti i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Skoplju i Medicinskog fakulteta u Štipu, na predmetu Otorinolaringologija. Bio je direktor Univerzitetske klinike za uho, grlo i nos u Skoplju i šef Katedre za otorinolaringologiju  na Medicinskom fakultetu u Skoplju. Bio je ministar zdravlja u Vladi Republike Makedonije.

Akademik Filipče boravio je u mnogim inostranim specijalizovanim centrima iz oblasti otorinolaringologije (Zagreb, Pariz, Lion, Prag), u kojima je usavršio nove hirurške tehnike i po prvi put ih primijenio u Makedoniji. Obavio je preko 8.000 operacija. Objavio je preko 100 naučnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Učestvovao je, kao predavač po pozivu, u mnogim svjetskim, evropskim i nacionalnim konferencijama.

Tribina će se održati u petak, 19. aprila 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En